Ulosotto: kaikki mitä sinun tulee tietää

Ulosotto

Tästä kattavasta tietopaketista löytyy kaikki mahdollinen tieto ulosottoon liittyen.

Jos rahasi eivät riitä kaikkiin maksuihin, voit joutua lopulta ulosottoon.

Ulosotossa on hyvät ja huonot puolensa, vaikka sitä pidetään usein yksinomaan huonona asiana. Ulosoton hyviin puoliin kuuluu muun muassa velkakierteestä eroon pääseminen.

Seuraavaksi saat tietää esimerkiksi sen, mikä on ulosoton kesto tai ulosoton suojaosuus.

Hintaopas
Hintaopas

Mitä ulosotto tarkoittaa?

Mitä ulosotto tarkoittaaUlosotto tarkoittaa samaa kuin palkan ja omaisuuden ulosmittaus. Ulosottoon joutuu maksamattomien velkojen takia, mutta ei huomaamattaan.

Jos lasku jää maksamatta, saat useita muistutusmaksuja. Seuraavaksi voit saada maksuhäiriömerkinnän käräjäoikeuden päätöksellä.

Tämän jälkeen saatavia voidaan alkaa pakkoperiä ulosottoviranomaisen toimesta. Poikkeuksena ovat esimerkiksi terveyskeskus- ja päivähoitomaksut, sillä ne ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Ulosottolaki määrää, kuinka velkojien saatavat ulosmitataan.

Tavallista on palkan ulosmittaus. Silloin palkanmaksajalle lähetetään maksukielto eli sitova määräys siitä, kuinka paljon palkastasi tulee tilittää suoraan ulosottoon.

Ulosotto voi tarkoittaa myös sitä, että omaisuuttasi ulosmitataan ja myydään velkojen maksamiseksi.

Huomaathan, mitä eroa on normaalilla ja suppealla ulosotolla.

Normaali ulosotto

Jos olet normaalissa ulosotossa, ulosottoviranomainen voi käyttää kaikkia ulosmittauskeinoja.

Silloin kaikki omaisuutesi ja tulosi ovat ulosottokelpoisia, ja ulosottoviranomaisella on oikeus niiden ulosmittaamiseen sekä myymiseen.

Zmarta sähkö
Zmarta sähkö

Suppea ulosotto

Jos velkoja on vaatinut suppeaa ulosottoa, ulosottotoimet rajoittuvat tuloihisi ja sellaiseen omaisuuteen, mitä ei tarvitse ensin myydä ja muuttaa rahaksi.

Tällöin voit menettää säästösi, mutta et esimerkiksi autoasi.

Auton voi saada pitää myös normaalissa ulosotossa, jos se on välttämättömyys esimerkiksi työmatkojen takia.

Ulosoton vaikutus puolisoon

Ulosoton perussääntö on, että vaikka sinua koskisi ulosotto, puolison tulot ja omaisuus ovat sen ulkopuolella.

Henkilökohtainen velka on henkilökohtainen velka, vaikka olisi avo- tai avioliitossa.

Info

Sivullisen omaisuutta on kiellettyä ulosmitata, ja velallisen puoliso on ulosottoviranomaisen silmissä sivullinen. Vastaus siihen, voiko ulosotto viedä puolison omaisuutta, on siis “ei”.

Ulosottoviranomainen ottaa puolisona huomioon sekä aviopuolison, avopuolison että rekisteröidyn parisuhteen toisen osapuolen. Vastaus on näin ollen kielteinen myös siihen, voiko avopuolisolta ulosmitata.

Jos puolisosi omaisuutta on sinun velkasi vakuutena, voidaan kyseistä omaisuutta ulosmitata.

Omistusasunnon ulosmittaustilanteessa asunnon yhteisomistajalle tarjotaan mahdollisuutta lunastaa velallisen osuus. Jos hän ei halua niin tehdä, saa hän oman osuutensa asunnon myyntihinnasta.

Storytel
Storytel

Paljonko on ulosoton määrä?

Ulosoton määräKoko ulosotto määrä riippuu täysin talous- ja velkatilanteestasi.

Ulosoton määrä kuukaudessa on tavallisesti noin kolmannes palkasta tai eläkkeestä.

Sinulta ei voida viedä koko palkkaasi, koska sinulle tulee jättää rahaa normaaleihin asumiskustannuksiin. Sinulle jätetään siis vähintään ns. suojaosuuden verran rahaa.

Myös seuraavat tulot ovat ulosmitattavia:

 • Eläke
 • Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha
 • Äitiysraha
 • Sairauspäiväraha
 • Lomarahat, luontoisedut, provisiot ja vastaavat palkkiot

Ulosmittaus lasketaan nettotuloista eli määrästä, josta on ensin vähennetty ennakonpidätys, työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu.

Työmarkkinatukea, toimeentulotukea, asumistukea ja lapsilisiä ei ulosmitata.

Mitä tarkoittaa ulosoton suojaosuus?

Ulosmittauksessa olevan velallisen oma suojaosuus on 22,71 € päivässä. Jokainen huollettava kasvattaa suojaosuutta 8,15 € per päivä.

Vasta suojaosuuden ylittävä palkka voidaan ulosmitata.

Jos palkka on alle suojaosuuden, palkasta ei ulosmitata mitään.

Oman suojaosuutesi ja ulosmitattavan palkan määrän voit laskea virallisella laskurilla.

Mikä on ulosoton suojaosuus eläkkeestä?

Ulosotossa eläminen on tuttua monelle eläkeläisellekin, vaikka velallisia on suhteessa eniten 25-54-vuotiaassa väestössä.

Ulosoton suojaosuus eläkkeestä on sama kuin palkasta, eli 22,71 € päivässä.

Ulosottomies lähettää eläkkeenmaksajalle maksukiellon, mitä noudatetaan siihen asti, että velat on saatu maksettua. Jos eläke on saman verran kuin suojaosuus (tai alle), ei eläkettä voida ulosmitata.

Jos sinulle on myönnetty asumistuki, ulosotto ei koske sitä. Myös toimeentulotuki on ulosmittauskiellon alainen, eli sitä ei voida ulosmitata.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että jos ulosmittauskiellon alaiset varat sekoittuvat muiden tilillä olevien varojen kanssa, ei estettä niiden ulosmittaukselle ole.

Jos siis tukea ei käytetä samassa kuussa, ylijäänyt osuus voidaan ulosmitata.

Viekö ulosotto tililtä rahaa?

Jos sinulla on varoja tilillä kun ulosmittaus alkaa, ulosottoviranomainen pakkoperii ne velkojen maksua varten.

Voit menettää säästösi ja esimerkiksi rahasto-osuutesi myös suppeassa ulosotossa.

Meneekö veronpalautus ulosotto viranomaiselle?

Menee, ja silloin vain ulosoton jälkeinen osa palautuksesta vaikuttaa mahdolliseen toimeentulotukeen. Jos koko veronpalautus ulosmitataan tai jäljelle jää korkeintaan 50 €, ei palautuksella ole vaikutusta toimeentulotukeen.

Myös perintö voi mennä ulosottoviranomaiselle. Ainoa varma tapa estää tämä on perinnöstä luopuminen.

Onnistuuko asunnon säilyttäminen ulosotossa?

Asunnon säilyttäminen ulosotossaUlosotto ja omistusasunto (varsinkin velaton sellainen) ovat ikävä yhdistelmä, sillä ulosottoviranomainen saattaa ulosmitata asunnon ja myydä sen velkojen maksamista varten.

Entä ulosotto ja asuntolaina? Tässä tapauksessa asunnon säilyttäminen ulosotossa on varmempaa, sillä ulosmittaus ei ole kovin kannattavaa, jos asunnosta on paljon velkaa jäljellä.

Ulosotto voi kuitenkin heikentää lainanmaksukykyäsi niin, että sinun on jossain vaiheessa harkittava asunnon myymistä.

Myös huonokuntoiset, syrjäseudulla sijaitsevat ja muutoin vaikeasti myytävät asunnot saattavat jäädä ulosmittaamatta.

On olemassa myös sellainen asia kuin asunnon turvaava ulosmittaus. Turvaavassa ulosmittauksessa asunto (tai esimerkiksi auto) otetaan maksusuunnitelman vakuudeksi, eli sitä ei myydä.

Vakuudeksi otettu omaisuus myydään vain, jos velallinen epäonnistuu maksusuunnitelman noudattamisessa.

Ulosottoviranomainen ei voi häätää sinua vuokra-asunnostasi, mutta vuokranmaksukykysi saattaa heikentyä.

Vaikka sinulle jätetään ulosotto suojaosuus, vuokra voi jäädä maksamatta osittain tai kokonaan.

Jotta saisit pitää vuokra-asuntosi, hae toimeentulotukea Kelalta. Kela voi tosin vaatia sinua muuttamaan edullisempaan vuokra-asuntoon.

Kuinka nopeasti ulosotto alkaa?

Riippuu tapauksesta, miten nopeasti ulosotto alkaa, mutta yleensä siihen menee kuukausia.

Jos avaat kaikki saamasi kirjeet, tiedät suurin piirtein, missä vaiheessa velat ovat menossa perintään, tai missä vaiheessa käräjäoikeuden käsittely on.

Voit myös pyytää velkojaa nopeuttamaan asioiden käsittelyä. Jos rahat on loppu etkä saa laskujasi maksettua, voit pyytää velkojaa hakemaan velalle maksutuomion käräjäoikeudesta, jolloin velka saadaan siirrettyä ulosottoon.

Velkojan tulisi toimia pyynnön mukaisesti, eikä antaa velkaa ensin perintätoimistolle (mikä aiheuttaisi sinulle lisäkustannuksia).

Käräjäoikeuden maksutuomion saamiseen ja ulosoton alkamiseen voi mennä pitkä tovi. Lyhennä tuona aikana velkojasi niin paljon kuin mahdollista, sillä näin voit pienentää muun muassa käräjäoikeusmaksuja.

Kuinka kauan ulosotto kestää?

suomi-fi-palvelu

Ulosotto kestää niin kauan, että velka tulee maksettua tai velka vanhenee.

Velan lopullinen vanhenemisaika on tapauksesta riippuen 15-30 vuotta.

Ulosotosta tulee merkintä luottotietoihin. Luottotiedoistasi käy ilmi myös se, jos sinut on tuomittu varattomaksi ulosottoasian käsittelyn yhteydessä.

Suppean tai pitkäkestoisen ulosoton aiheuttama maksuhäiriömerkintä poistuu luottotiedoistasi heti, kun saat merkinnän aiheuttaneen velan maksettua.

Kuten tässä analyysissä todetaan, henkilö saattaa vain ”käväistä” ulosotossa. Ulosoton kesto voi olla vain muutaman viikon, jos pystyy maksamaan koko ulosmitattavan velan pois nopeasti.

Sitä, kuinka oma ulosotto etenee, voi seurata Suomi.fi-asiointipalvelussa.

Tässä sähköisessä asiointipalvelussa voit tarkastella ulosottoasioitasi, tehdä vapaakuukausihakemuksen tai esimerkiksi hakemuksen palkan ulosmittauksen määrän rajoittamiseksi.

Palvelussa voit myös lyhentää kokonaisvelkaa ja siten nopeuttaa ulosoton päättymistä.

Miksi kannattaa tehdä ulosotto maksusuunnitelma?

On tilanteita, jolloin ei halua työnantajansa tietävän ulosmittauksesta.

Normaalitapauksessa työnantajalle lähetetään maksukielto eli määräys maksaa palkka suoraan ulosottoviranomaiselle (suojaosuutta lukuun ottamatta).

Toinen vaihtoehto on tehdä ulosotto maksusuunnitelma ulosottoviranomaisen kanssa.

Silloin työnantajalle ei toimiteta palkanpidätyspyyntöä, joten palkka tulee tilillesi kuten ennenkin. Ainoa ero tavalliseen on se, että maksat ulosmitattavan osuuden itse joka kuukausi.

Tästä on se hyvä puoli, ettei kenenkään muun tarvitse tietää, paljonko ulosotossa olevia velkoja sinulla on.

Milloin kannattaa päästää velat ulosottoon?

Velkaneuvoja voi kehottaa päästämään velat ulosottoon.

On tyypillistä, että ulosottoa pidetään viimeisenä vaihtoehtona, mitä pyritään välttämään kaikin mahdollisin keinoin.

Ulosotto voi kuitenkin olla helpotus, koska:

 • Velkakierre katkeaa, sillä maksuhäiriömerkintä estää tehokkaasti uuden lainan saamisen
 • Sinulla on jatkossa vain yksi velkoja, eli ulosottoviranomainen
 • Suojaosuuden määrä voi olla enemmän kuin mitä sinulle jäi aiemmin käteen lainojen kuukausierien jälkeen
 • Mahdollista toimeentulotukea tai asumistukea ei tarvitse käyttää velkojen maksamiseen
 • Ulosmittauksen jälkeen voit päästä yksityishenkilön velkajärjestelyyn

Velkajärjestely tarkoittaa sitä, että sinulle tehdään 3-5 vuoden maksuohjelma, minkä aikana maksat velkoja maksuvarasi mukaisesti.

Kun maksuohjelma päättyy, saat loput velat anteeksi.

Yksityishenkilön velkajärjestelyyn hakeudutaan oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnan kautta.

Päätös velkajärjestelystä tehdään aikanaan käräjäoikeudessa.

Velkajärjestelypäätöksestä tulee merkintä luottotietorekisteriin.

Voinko saada lainaa, jos olen ulosotossa?

Maksuhäiriömerkinnän ja ulosoton yksi tarkoitus on estää uusien velkojen ottaminen.

On hyvin epätodennäköistä, että saisit asuntolainaa, luottokortin tai vakuudettoman kulutusluoton niin kauan kuin sinulla on luottotietomerkintä.

Ref merkintä eli velan pois maksamisesta kertova merkintä voi helpottaa tilannetta.

Sen ansiosta voit saada esimerkiksi kotivakuutuksen tai uuden vuokra-asunnon, vaikka niiden saaminen onkin hankalaa ilman täysin puhtaita luottotietoja.

On olemassa pieni mahdollisuus, että jokin rahoituslaitos antaisi lainaa ulosotossa olevalle. Laina voi kuitenkin:

 • Vaatia rinnakkaishakijan tai takaajan, jonka on vastattava lainasta kuin omastaan
 • Vaatia reaalivakuuksia
 • Olla hyvin kallis korkean luottoriskin takia (maksimikorko 20 %)

Jos tarvitset lainaa esimerkiksi uusiin silmälaseihin, kannattaa ottaa yhteyttä kuntaan ja tiedustella mahdollisuutta sosiaaliseen luottoon.

Myös Takuusäätiöltä voi saada pienen ja edullisen lainan, vaikka olisi ulosotossa.

Takuusäätiö voi auttaa myös edullisen järjestelylainan saamisessa. Takuusäätiö voi taata 2000-34 000 euron pankkilainan, millä on tarkoitus maksaa pois kalliit velat.

Järjestelylainasta tulee merkintä luottotietoihisi, sillä et saa ottaa uutta velkaa maksuohjelman aikana.

Kasvavatko velat korkoa ulosotossa?

Velat kasvavat korkoa myös silloin, kun ne ovat ulosotossa.

Veloille kertyy viivästyskorkoa, ja jokaiseen maksusuoritukseen lisätään ns. taulukkomaksu (mahdollisesti myös muita kuluja).

Velkojen maksaminen ulosoton kautta on kallista, mutta vielä kalliimpaa voisi olla ottaa aina uutta velkaa vanhojen velkojen maksamista varten.

Voit säästää rahaa ja nopeuttaa velkojen lyhenemistä tekemällä vapaaehtoisesti ylimääräisiä maksuja, jos sinulla vain on siihen varaa.

Korkovartijan säästövinkit kannattaa käydä lukaisemassa, sillä muutamankin euron kuukausittainen säästö auttaa pääsemään eroon ulosotosta.

Myös Martat antavat verkkosivuillaan hyviä ideoita penninvenyttämiseen ja taloudenhallintaan.

Usein kysytyt kysymykset ulosotosta

Mitä ulosotto tarkoittaa?

Ulosotto tarkoittaa velan pakkoperintää. Sinulta voidaan ulosmitata esimerkiksi asunto, säästöt, rahastot, auto ja tietty määrä palkasta. Palkasta jää kuitenkin perustoimeentulon mahdollista suojaosuus. Myös huonekalut ja vastaava koti-irtaimisto ovat ulosoton ulkopuolella.

Kuinka nopeasti ulosotto palkasta alkaa?

Laskun maksamatta jäämisestä voi kulua useita kuukausia käräjäoikeuden maksutuomioon, minkä jälkeen omaisuuttasi voidaan alkaa ulosmitata. Sinulla on siis mahdollisuus välttyä palkan ulosotolta, jos saat maksettua velat ennen ulosottoprosessin käynnistymistä.

Mistä tietää onko suppea ulosotto?

Velkoja voi ulosottoprosessin käynnistyessä ilmoittaa, jos hän haluaa suppean ulosottomenettelyn. Silloin sinulta ulosmitataan vain omaisuutta, mitä ei tarvitse ensin muuttaa rahaksi. Tutustumalla ulosottoasiakirjoihisi saat selville, oletko suppeassa vaiko normaalissa ulosotossa.

Voiko ulosotto viedä puolison omaisuutta?

Ulosotto koskee vain sinun tulojasi ja sinun omaisuuttasi. Jos velka on vain sinun nimissäsi, ei ulosotto kosketa puolisoasi.

Etusivu » Blogi » Ulosotto
Vieritä ylös